Dla kogo program „Rodzina na swoim”

dom We wrześniu 2006 roku została uchwalona ustawa wprowadzająca w życie program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych pod hasłem „Rodzina na swoim”. Są to kredyty z dopłatami z budżetu państwa, dzięki którym wielu Polaków dotychczas mogło spełnić swoje marzenia i zrealizować inwestycję w nieruchomość. Kredyt z dopłatami „Rodzina na swoim” ma własny regulamin i istnieje wiele wymogów, jakie należy spełnić, aby stać się beneficjentem takiego programu.

Kredyt hipoteczny w ramach „Rodzina na swoim” mogą wziąć jedynie małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dziecko. Dziecko to musi być małoletnie, albo też mieć przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo, kredyt w programie „Rodzina na swoim” zostanie przyznany, jeśli wnioskodawca ma na utrzymaniu dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się. 31 sierpnia 2011 roku weszły w życie nowe uwarunkowania kredytów preferencyjnych z dopłatami z budżetu państwa. Wprowadziły one do grupy beneficjentów osoby samotne, tzw. singli. Innym warunkiem otrzymania kredytu preferencyjnego jest od tej pory wiek kredytobiorcy, który nie może przekraczać 35 lat.

Jeśli jednak jeden z małżonków tylko spełnia ten warunek, kredyt z dopłatami również zostanie przyznany. Podstawowym warunkiem dla uzyskania kredytu z dopłatami z budżetu państwa jest to, że żadna z osób wnioskujących o taki kredyt nie może być teraz ani nie mogła być w przeszłości, stroną innej umowy kredytu preferencyjnego, choć i od tej zasady są pewne odstępstwa.

1 Comment

  1. bożena

    Szkoda tylko, że program mieszkanie dla młodych, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r., już taki korzystny niestety nie będzie. Rząd nie chce obciążać za mocno budżetu dopłatami.

Leave a Comment